Magpasalamat sa Kanya (Lyrics and Chords)

Song Title "Magpasalamat sa Kanya"
Lyrics by Lui Morano
Music and Arrangement by Norman Agatep
Category: Recessional


Intro: A - B/A - G#m7 - C#m7 - D9 - A/B


Refrain:
 E                    A       A/B
Umawit nang sama-sama!
        E/G#                  A    A/B
Magpasalamat tayo sa Kanya!
 G#/C         C#m          B/D#
Sumayaw, humiyaw, magbunyi,
 E             F#m        E/B         A/B     A 
Sa pagmamahal ng dakilang Manlilikha!

Verse 1

E           G#m7          C#m7
Sa pag-ibig, sa pag-asa,
        G#m7        C#m7
Sa biyaya at ligaya,
               A            B/A
Magpasalamat sa Kanya
 C#m7  D9   C9      A/B
Sa Mabuti N'yang balita.
(Ulitin ang Refrain)

Verse 2
E           G#m7          C#m7
Sa saganang pang-unawa
        G#m7        C#m7
Sa masusing pagkalinga,
               A            B/A
Magpasalamat sa Kanya
 C#m7  D9   C9      A/B
Sa handog N'yang kaligtasan. 
(Ulitin ang Refrain)

Verse 3

E           G#m7          C#m7
Sa dalanging kaayusan
        G#m7        C#m7
Sa mithiing kapayapaan,
               A            B/A
Magpasalamat sa Kanya
 C#m7  D9   C9      A/B
Sa pangakong katarungan.
(Ulitin ang Refrain)

2016 | Catholic Songbook™

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.