Kordero ng Diyos (Tinapay ng Buhay) (Lyrics and Chords)


[Agnus Dei] 
Tinapay ng Buhay

Intro: G C/G Bm D

  G     C/G    D/F# G
Kordero ng Diyos na nag-a - alis 
  Em   A    Am   D
Ng mga kasalanan ng sanlibutan,
 Am/F# B7  Em   A     D  D7
Maawa  Ka sa amin, maawa Ka sa amin. (Ulitin)
catholicsongbook.blogspot.com
  Bm    E7     Am  B7sus
Kordero ng Diyos na nag-a-alis 
  Em   A    Am7  D
Ng mga kasalanan ng sanlibutan
 D7/C  G/B   C
Ipagkaloob Mo sa amin
   G/D  D Cdim G
Ang kapaya- pa - an

2013 | Catholic Songbook™


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.