Ama Namin (Lyrics and Chords)


    A           C#m7
Ama namin sumasalangit Ka 
     Bm             E  F#
Sambahin ang ngalan Mo
      Bm           E    E7
Mapasaamin ang kaharian Mo
   AM7          Em/A
Sundin ang loob Mo
A       DM7               C#m7
Dito sa lupa para nang sa langit
   DM7                             
Bigyan Mo kami ng aming
  C#m7          Bm  E7
Kakanin sa araw-araw

 

       A            C#m7
At patawarin Mo kami 
             Bm  E7
Sa aming mga sala
     F#                Bm   E
Para nang pagpapatawad namin 
                  A   Em A                   
Sa nagkakasala sa amin
   D               Dm
At huwag Mo kaming   
      A             F#
Ipahintulot sa tukso
              Bm      E          F Dm A
At iadya Mo kami sa lahat ng masama

    D                   Dm               A      
Sa 'Yo nagmumula, ang kaharian at 
        F#
Kapangyarihan
            Bm         E
At kaluwalhatian, magpasa- 
           F  Dm A
walang hanggan

2013 | Catholic Songbook™


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.