Sa Hapag ng Panginoon (Lyrics and Chords)

Song Title: "Sa Hapag ng Panginoon" Lyrics and Chords
Lui Morano at Manoling Francisco, SJ

Intro: G F#7 Bm Gm/Bb D/A A7 D G/A

Koro:
     D      G/D    D/F# G/A
Sa hapag ng Panginoon
           D        G/D      Am7  C/D
Buong bayan ngayo'y nagtitipon
 G         F#7       Bm7    Gm7/Bb
Upang pagsaluhan ang kaligtasan
      D/A      Asus     D (Dsus,D)
Handog ng Diyos sa tanan.

Verse 1
       Em            A             D
Sa panahong tigang ang lupa
       Em           A7            D
Sa panahong ang ani'y sagana
       F#m7              B7         E        A/C#
Sa panahon ng digmaan at kaguluhan
       F#m7          B7    G/A (Asus-A)
Sa panahon ng kapayapaan.

Koro:
     D      G/D    D/F# G/A
Sa hapag ng Panginoon
           D        G/D      Am7  C/D
Buong bayan ngayo'y nagtitipon
 G         F#7       Bm7    Gm7/Bb
Upang pagsaluhan ang kaligtasan
      D/A      Asus     D (Dsus,D)
Handog ng Diyos sa tanan.

Verse 2
       Em        A          D
Ang mga dakila't dukha
       Em           A7       D
ang banal at makasalanan.
       F#m7          B7         E        A/C#
Ang bulag at lumpo, ang api at sugatan,
       F#m7          B7    G/A (Asus-A)
ang lahat ay inaanyayahan.

Koro:
     D      G/D    D/F# G/A
Sa hapag ng Panginoon
           D        G/D      Am7  C/D
Buong bayan ngayo'y nagtitipon
 G         F#7       Bm7    Gm7/Bb
Upang pagsaluhan ang kaligtasan
      D/A      Asus     D (Dsus,D)
Handog ng Diyos sa tanan.

Verse 3
       Em        A          D
Sa 'ming pagdadalamhati
       Em           A7       D
sa 'ming pagbibigay-puri
      F#m7          B7         E        A/C#
Anupamang pagtangis, hapo't pasakit
      F#m7          B7    G/A (Asus-A)
ang Pangalan Niya'y sinasambit.

Koro:
     D      G/D    D/F# G/A
Sa hapag ng Panginoon
           D        G/D      Am7  C/D
Buong bayan ngayo'y nagtitipon
 G         F#7       Bm7    Gm7/Bb
Upang pagsaluhan ang kaligtasan
      D/A      Asus     D
Handog ng Diyos sa tanan.

 G         F#7       Bm7    Gm7/Bb
Upang pagsaluhan ang kaligtasan
      D/A      Asus     D
Handog ng Diyos sa tanan.

Song Title: "Sa Hapag ng Panginoon" Lyrics and Chords
Lui Morano at Manoling Francisco, SJ


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.