Inang Sakdal Linis (Lyrics and Chords)

Inang sakdal linis Kami ay ihingi Sa Diyos Ama namin; Awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Bayang tinubua'y ipinag... thumbnail 1 summary


Inang sakdal linis
Kami ay ihingi
Sa Diyos Ama namin;
Awang minimithi.

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

Bayang tinubua'y
ipinagdarasal
At kapayapaan
nitong sanlibutan.

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

Catholic Songbook

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook