Ang Pagdalaw (Lyrics and Chords)

Batay sa Lucas 1:39-55 Fruto Ramirez, SJ Intro: G7 C A7 Dm Fm C/G G7 C G7 C ... thumbnail 1 summary
Batay sa Lucas 1:39-55
Fruto Ramirez, SJ

Intro: G7 C A7 Dm Fm C/G G7 C G7   
             C             Dm                   G7    G+   C G7
Binati kapagdaka ni Sabel si Maria; aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga,
                C   E7  Dm Cdim
Mapalad ring totoo ang bunga mo:
        C/G   G7       C Cm
Hesus, Hari ng sangmundo, sasakop sa tao.
       Fm  G7       Cm  C7
Si Maria'y nagsabi: "Ako'y abang alipin,catholicsongbook.blogspot.com
               Fm  D7           G7
Ngunit sadyang pinili  ng Diyos na Poon natin.
              Fm    Cm    G7    C   Cdim G7
Tunay akong mapalad sa lahat ng mga salinlahi (salinlahi)!

       C    A7     Dm
Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak,
            G7                    C   G7
Dahil sa maawaing Diyos, aking Tagapagligtas, 
              C       C7         F  Cdim
At dahil rin sa ginawang mga dakilang bagay,
            C/G   G7         C
Pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan.

2013 | Catholic Songbook™

catholicsongbook.blogspot.com

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook