Panginoon, Hanggang Kailan? (Lyrics and Chords)

Song Title: Panginoon, Hanggang Kailan? (Lyrics and Chords)
Musika at Titik nina Danny Isidro, SJ - Fruto Ramirez, SJ
Category: Communion/Advent

Intro: Dm7 - G - E7 - Am - Dm7 - G7 - C

Koro:
     C                   G            Am
Panginoon, hanggang kailan 
  C7       F             G  Em7  A7
kami sa Iyo'y maghihintay?
  Dm7 G      E7        Am
Halika na, magbalik Ka! 
   Dm7         G7                C
Pangako Mo'y tupdin Mo na.

Verse 1
     G7                    C
Sa sandali ng kasayahan, 
       G7                    C
panahon ng kasaganahan,
B7                      Em
Ika'y pinasasalamatan, 
D7                                             G
biyayang dulot Mo'y walang hanggan.

Koro:
     C                   G            Am
Panginoon, hanggang kailan 
  C7       F             G  Em7  A7
kami sa Iyo'y maghihintay?
  Dm7 G      E7        Am
Halika na, magbalik Ka! 
   Dm7         G7                C
Pangako Mo'y tupdin Mo na.

Verse 2
     G7                    C
Sa sandali ng kasawian, 
       G7                    C
panahon ng kahirapan,
B7                      Em
Ika'y aming tinatawagan, 
D7                                             G
Poon, kami'y h'wag Mong pabayaan.

Koro:
     C                   G            Am
Panginoon, hanggang kailan 
  C7       F             G  Em7  A7
kami sa Iyo'y maghihintay?
  Dm7 G      E7        Am
Halika na, magbalik Ka! 
   Dm7         G7                C
Pangako Mo'y tupdin Mo na.

Verse 3
     G7                    C
Panginoon, sa pagbabalik Mo, 
       G7                    C
kaming 'Yong bayan ay daratnan Mo.
B7                      Em
May pananalig, tapat sa'Yo;
D7                                        G 
sinisikap sundan ang loob Mo.

Koro:
     C                   G            Am
Panginoon, hanggang kailan 
  C7       F             G  Em7  A7
kami sa Iyo'y maghihintay?
  Dm7 G      E7        Am
Halika na, magbalik Ka! 
   Dm7         G7                C
Pangako Mo'y tupdin Mo na.

Song Title: Panginoon, Hanggang Kailan? (Lyrics and Chords)
Musika at Titik nina Danny Isidro, SJ - Fruto Ramirez, SJ
Category: Communion/Advent


2 comments:

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.