Tingnan ang Tao sa Krus (Lyrics and Chords)

Song Title "Tingnan ang Tao sa Krus" Lyrics and Chords
Para sa Liturhiya ng Biyernes Santo
Music and lyrics by Albert Alejo, SJ - Eddie Hontiveros, SJ
Category: Lent, Holy Friday


Intro: Em

Koro:
    Em              G          D  
Tingnan, masdan ang tao sa krus:
   C            Am          B
S'ya ang ating kaligtasan.
    Em   Am      B7     Em
Halina't S'ya'y sambahin.

Verse 1
     Em                 Am              Em           Am  Em
Hangga't ang butil ay hindi mahulog at mamatay,
  Am                Em         F#7              B7
Ito'y hindi lalago't hindi magbibigay-buhay.
(Ulitin ang Koro)

Verse 2
      Em                 Am              Em           Am  Em
Kapag sa 'kin na'y dumatal ang tamang panahon,
   Am                Em         F#7              B7
Luwalhati ang mabayubay sa 'sang kahoy.
(Ulitin ang Koro)

Verse 3
  Em                 Am              Em           Am  Em
Anong laking kahiwagaan, kababaang-loob:
   Am                Em         F#7              B7
Naging hawak na tao ang Diyos sa pagtubos.
(Ulitin ang Koro)


2018 Catholic Songbook

Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.