Pasko'y Sumapit Na (Lyrics and Chords)

Song title "Pasko'y Sumapit Na"
Danny Isidro, SJ - Nemy Que, SJ
Category: Christmas

Intro: Em - B7 - Em

Verse 1
                 Em                           B7
Pasko'y sumapit na, tayo ay magdiwang.
                                                   Em
Purihin ang Panginoon sa ating awitan,
           E7                                           Am
Gunitaing Sanggol na sumilang sa sabsaban,
           Em                        Edim B7
Ay si Hesus ang Diyos nating tunay.

Verse 2 
                Em                             B7

Ngayon nga ay Pasko na dapat igalang,
                                                 Em
Magkaisa tayo sa panalangi't awitan,
          E7                                       Am
Ating tupdin tunay na diwa ng kapaskuhan,
              Em                B7               Em
Magmahalan, magbigayan bawa't araw.

Verse 3
              D                  G
Pagkat sumilang sa daigdigan:
             D                  D7              G
ang Mananakop, Hari ng Kapayapaan
                    B7            Em
Siya ay Pag-ibig at Katarungan,
                 Am          F#        B7
handog N'ya sa ati'y kaligtasan.
(Ulitin ang Verse 2)

Wakas: 
               Em                B7              Em

Magmahalan, magbigayan bawat araw.

2017 Catholic Songbook

 
 

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.