Manalig Ka Tulad ng Isang Bata (Leo Rosario) (Lyrics and Chords)

Song Title "Manalig Ka Tulad ng Isang Bata"
Music by Bro. Leo Rosario (Santiago, Isabela)
Category: Communion, Inspirational

Intro: D - Bm - Em - A Verse 1
Ilang beses ka man sa Kanyaý dumalangin,
Kung wala naman ito saýong damdamin
Asahan mo ikaý hindi Niya diringin
Lalo pa't ang puso mo ay isang pusong sakim

Verse 2
Lumuhod at dumapa ka man sa harap ng dambana,
Pagkukunwaring sa Kanya ay sumasamba,
Sinlaki man ng bundok ang iyong pananampalataya,
Kung sa buhay mo naman ito ay kulang sa gawa

Koro:
Kaya't manalik ka katulad ng isang bata,
At ikaw ay pagpapalain ng ating Ama, 
Magtiwala ka katulad ng isang bata
At lahat ng hinihiling mo ay ibibigay Niya.

Verse 3
Mapa sa iyo man ang lahat ng bagay sa mundo,
Kung ikaw ay wala namang pag-ibig saýong kapwa tao,
Punung-puno man ng pag-ibig ang iyong puso, 
Kung ang lahat ng ito sa buhay mo ay pabalatkayo.
(Ulitin ang Koro)

Koda:
Lagi mong tatandaan, mahal kong kaibigan,
Na sa Diyos ang lahat ay may kasagutan.

Ending:

Kaya't manalig ka,
Magtiwala ka,
Manalig ka...

2017 | Catholic Songbook

Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.