Ang Paglingap ng Diyos (Lyrics and Chords)

Batay sa Salmo 139
Eddie Hontiveros
"Purihi't Pasalamatan" Album

Intro: D - G/D-D - G2/D - D/F# - GM7 - D/F#-Em7 - A - A7

      D                   Em7/D     A7                        G/D - D
1. Ako'y Iyong siniyasat, batid Mo ang aking bu-hay.
       Bm                      Em6              A7                 A+  D
Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay t'yak Mong nalalaman.

      Am          B7      Em        Gm       A7      D
Ang lahat ng gawain ko, sa Iyo ay hindi lingid,
      D/F#             G           D/F#           A7    Bm  D/C
Kahit Ikaw ay malayo, batid Mo ang aking i-sip;
   G   Ddim          D/A  Bm7   Em          G       A7-D
Kahit Ikaw ay malayo,    batid Mo ang aking i-sip.

2. Ako'y Iyong makikita, gumagawa o hindi man;
Ang lahat ng gawain ko'y pawang Iyong nalalaman.
Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi'y
Alam Mo na'ng lahat Iyon, lahat ay hindi malilihim,
Alam Mo na lahat iyon, lahat ay di malilihim.

3. At kung ako'y makalipad, uwiwas na pasilangan,
O kaya ang tirahan ko'y duluhan ng kanluran,
Pihong Ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan;
Matatagpo Kita roon, upang ako ay Iyong tulungan.
Matatagpo Kita roon, upang ako ay tulungan.

2013 | Catholic Songbook


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.