O Yahweh Ko (Psalm 7) (Lyrics and Chords)

Psalm 7:1,2,6
Eddie Hontiveros, SJ

                  E                                 C#7          F#m
1. O Yahweh ko, O aking Diyos, sa Iyo ko nasumpungan.
                               B7                                   B+   E
Yaong aking minimithi, at hangad na kaligtasan.
          E/G#      C#7                             F#m
Iligtas Mo sana ako, sa pag-usig ng kaaway.
          Am    E/B               B7          E
Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay.

  catholicsongbook.blogspot.com
2. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad.
Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas.
At kung ito'y mangyayari, pihong walang magliligtas.
Dudurugin nila ako, luluraying walang habag.
  catholicsongbook.blogspot.com
3. O Yahweh ko, bumangon ka, puksain Mo ang kaaway.
Ako'y Iyong ipagtanggol, sa malupit nilang kamay.
Gumising ka't sagipin Mo, ako ngayon ay tulungan.
Yamang ito, ang hangad Mo, maghahari ang katarungan.
  catholicsongbook.blogspot.com

1 comment:

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.