Kordero (Misang Antipona) (Lyrics and Chords)


by E Hontiveros SJ

Intro: Em Am Em


  Em    Am Em        Am   D7    G C  B7
KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN
 Em Am B7 Em
MAAWA KA SA AMIN
  Em    Am Em        Am   D7    G C  B7
KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN
 Em Am B7 Em E
MAAWA KA SA AMIN

  Am    E7 Am        D7   G Em   Am   B7
KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN
Em   Am    Em     Am B7 Em
IPAGKALOOB MO SA AMIN ANG KAPAYAPA- AN

2013 | Catholic Songbook™


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.