Ito Ang Araw (Lyrics and Chords)

Song Title "Ito ang Araw"
Based on Psalm 118

Composed by Arnel dC. Aquino, SJ
Performed by Himig Heswita

Category: Communion, Psalm/ Salmo

Intro: D G/D D G/D

Koro:
   D           G                F#m7              Bm
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
                        G Asus     A7  D  C/D
Tayo'y magsaya at magalak

Verse 1
   D7  G                A7/G      F#m7 Bm
Magpasalamat kayo sa Panginoon
                BbM7              Asus   A7        D DM7/C#
Butihin S'ya, Kanyang gawa'y walang hanggan
               Bm          Bm7/A             G D/F#
Sabihin ng sambayanan ng Israel
       Em7                       Asus  A7    D
Walang hanggan Kanyang awa
(Ulitin ang Koro)

Verse 2
   D7     G                  A7/G          F#m7 Bm
Kanang kamay ng Diyos sa 'kiy humango
          BbM7                    Asus  A7    D DM7/C#
Ang bisig N'ya sa 'kin ang tagapagtanggol
                 Bm         Bm7/A          G D/F#
Ako'y hindi mapapahamak kailanman
           Em7       Asus   A7     D
Ipahahayag ko, l'walhati N'ya
(Ulitin ang Koro)
Verse 3
      Bb7   AbM7             Bb/Ab     Gm7  Cm
Ang aking Panginoon, moog ng buhay
           Cm7   BM7         Bbsus  Bb7  Eb     EbM7/D
S'ya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo
         Cm                 Cm7        AbM7 Eb/G
Kahanga-hanga sa aming mga mata
                 Fm7           Bb  Bb7    Eb  Bb7
Gawain N'ya, purihin S'ya

Koro 2
   Eb      Ab             Gm                   Cm
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
      Cm7       AbM7 Bbsus   Bb7 Eb Eb7
Tayo'y magsaya at magalak

Koda
         Ab              Bb/Ab       Gm7  Cm7
Ito ang araw na ginawa ng Pangino-on
                Fm7         Bbsus  Bb7 Eb
Tayo'y magsaya at magalak

(Option 2)

Koda:
         G              A/G           F#m7    Bm7
Ito ang araw na ginawa ng Pangino-on
            Em7           Asus   A7   D
Tayo'y magsaya at magalak

2013 | Catholic Songbook™
Let us Sing Joyfully to the Lord!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.