Hangarin ng Puso Ko (Psalm 1) (Lyrics and Chords)

Psalm 1
Arnel Aquino, SJ

Pasakalye: G - Em - CM7 - Bm7 - Em7 - Am7 -
Dsus - G - C/G - Cm2/G - G


KORO: 
       G                             Em
Hangarin ng puso ko, Yah-weh
          CM7                   Bm7    Em7
Makapagkaisang loob sa 'Nyo
               Am7 Dsus           G - C/G - Cm2/G - G
Nang lubusan at taimtiman.

      Bm                         Em    Em7  CM7
1. Mapalad s'yang hindi naakit   ng masama,
          Am7               D        Bm7 Em
Sa palalong buhay 'di mapariwara
   C2         D7/C      G/B     Am7            C/D    C/G  G
Kayo'y nais n'yang kapisan at tinig N'yo'y laging hanap;
    Gdim         F#7             Bm7     E/G#   Am7      D7
Galang n'yang Kayo ay matagpuan gabi at araw.
(Ulitin ang Koro)

catholicsongbook.blogspot.com
2. Katulad n'ya'y buntiang punong nakatanim
Katabi ng umaagos na batis.
Ang bawat niyang mithiin, ang bawat niyang gawain
Nagtatagumpay, nagbubunga ng kapayapaan.
(Ulitin ang Koro)


   C               G/B        Am7     D           G
3. Hangarin ng puso ko,   O Yahweh ng buhay ko,
      Gdim          F#7       Bm7          E7/G#  Am7        D7
  Masumpungan Ka sa sangnilikha nang habambuhay
(Ulitin ang Koro)


                  C             D/C         G/B
KODA: Hangarin ng puso ko Yahweh,
            Am7      B7            Em7
      (hangarin ng buhay ko Yahweh)
           Am7  Bm7     C2 C/D  G G-G/F# - Em7- Em7/D - C - C/D
      Magkaisa ang loob ko sa Inyo!
catholicsongbook.blogspot.com


2013 | Catholic Songbook™
LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.