Balang Araw (Lyrics and Chords)

Silvino Borres, Jr. SJ
Manoling Francisco, SJ

Verse 1

FM7     G/F           Em   Am7
Balang araw ang liwanag
FM7     G/F        Gm7   C7
Matatanaw ng bulag
FM7    E          Am     D/F#
Ang kagandahan ng umaga
C/G        Gsus7   G7          C
Pagmamasdan sa t'wina

Verse 2 (Same chords in Verse 1)
Balang araw mumutawi 
sa bibig ng mga pipi
Pasasalamat at papuri 
awit ng luwalhati

Koro
FM7   G/F Em7  Am7  FM7
A ----- le -- lu -- ya
     G/F      Gm7 - C7
Alelu--------ya
FM7   E7    Am       D/F#
Narito na'ng manunubos
C/G      G7sus G7      C
Luwalhatiin ang Diyos


Verse 3 (Same chords in Verse 1)
Balang araw tatakbo 
ang pilay at ang lumpo
Magsasayaw sa kagalakan
Iindak sa katuwaan 

(Ulitin ang 1 at 2 kasabay ng Koro)


Koro
FM7   G/F Em7  Am7  FM7
A ----- le -- lu -- ya
     G/F      Gm7 - C7
Alelu--------ya
FM7   E7    Am       D/F#
Narito na'ng manunubos
C/G      G7sus G7      C
Luwalhatiin ang Diyos

catholicsongbook.blogspot.com

Koda: C/G - G7 - C/G - G7 - C/G - G7 - C/G - G7
C/G - G7 - AbM7 - DbM7 - CNo comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.