Ang Panginoon ang Aking Pastol (Salmo 23) (Lyrics and Chords)

Song Title: Ang Panginoon ang Aking Pastol (Lyrics and Chords)
Batay sa Salmo 23 
Danny Isidro, SJ - Fruto Ramirez, SJ
Album: Huwag Mangamba
Category: Communion, Psalm

Intro: C - G/B - Am - Am7/G - F - Dm - Dm7/C - G7 

Koro
 C              G/B        Am          Am7/G 
Ang Panginoon ang aking Pastol
        F     F/E         Dm  Dm7/C  Gsus-G (C)
Pinagiginhawa akong               lubos.

Verse 1
        C                     Em         F               G7
Handog Niyang himlaya’y sariwang pastulan
        C               Em
      Dm            G
Ang pahingahan ko’y payapang batisan
     F                  G          Em    Am
Hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan
            Dm           Dm7/C   G                       G7
Sa tumpak na landas     Siya ang patnubay.
(Ulitin ang Koro)

Verse 2 (same chords)
Madilim na lambak man ang tatahakin ko
Wala akong sindak Siya’y kasama ko
Ang hawak Niyang tungkod ang siyang gabay ko
Tangan Niyang pamalo sigla’t tanggulan ko. 
(Ulitin ang Koro)

Verse 3 (Same Chords)
Inihahanda Niya sa aking ang 'sang dulang
Maging sa harap man ng aking kaaway;
Kasiyahan Niyang ulo ko'y langisan,
Saro ko'y punuin hanggang sa umapaw.
(Ulitin ang Koro)

Verse 4 (Same Chords)
Kagandahang loob, pawang kabutihan
Ang tanging kasunod ng buhay kong taglay.
Doon sa tahanan ng Poong Maykapal,
Nais kong manahan magpakailanman.
(Ulitin ang Koro)

CatholicSongbook.com
Song Title: Ang Panginoon ang Aking Pastol (Lyrics and Chords)
Batay sa Salmo 23 
Danny Isidro, SJ - Fruto Ramirez, SJ
Album: Huwag Mangamba
Category: Communion, Psalm


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.