Ama Namin (Pop Jazz) (Lyrics and Chords)

Pop Jazz AM7                          Adim                  Bm                   E Ama namin sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo.   ... thumbnail 1 summary
Pop Jazz

AM7                          Adim                  Bm                   E
Ama namin sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo.
           Bm - Bm+M7              Bm7     E7
Mapasaamin                ang kaharian Mo,
   AM7              Em7 - A7sus
Sundin ang loob Mo. catholicsongbook.blogspot.com

A7     DM7                           C#m7
Dito sa lupa, para nang sa langit.
  DM7                                  C#m7 F#m7   Bm7 - E7
Bigyan Mo kami ng aming kakanin    sa araw - araw.
E7      AM7                Adim                   Bm
At patawarin Mo kami      sa aming mga sala
    E7                      Bm7 - E7                                      AM7 - Em7 - A7sus
Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
A7 - DM7                Dm7        AM7       G - F#7
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso.
                      Bm        E              F - E7 - A9
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

2013 | Catholic Songbook

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook