Santo, Santo, Santo (Bello) (Lyrics and Chords)

Rannie Bello C F/C C F/C SANTO, SANTO, SANTO C D/F# G DIYOS MAKAPANGYARIHAN G/F ... thumbnail 1 summary
Rannie Bello

C        F/C  C F/C
SANTO, SANTO, SANTO
    C      D/F# G
DIYOS MAKAPANGYARIHAN
    G/F       FM7    Em7 Am7
PUSPOS ANG LANGIT AT LU- PA
Dm7                G
NG KALUWALHATIAN MO
    G/F F        Em  Am  Dm  G
HOSAN- NA, HOSAN- NA SA KAITAASAN
       C         F/C  C
PINAGPALA ANG NARITO SA
F/C         C F/C  C G
NGALAN NG PANGINOON
    G/F F        Em  Am  Dm  G
HOSAN- NA, HOSAN- NA SA KAITAASAN
     G/F F   Em  Am  Dm C/E F  G C
HOSAN- NA, HOSAN- NA SA KA- I-  TA- A- SAN

2013 | Catholic Songbook™

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook