Ama Namin (Tinapay Ng Buhay) (Lyrics and Chords)

by M Francisco SJ (Watch Video) Intro: G D/F# Em Em/D Asus A D D/F# Bsus B ... thumbnail 1 summary

by M Francisco SJ  (Watch Video)
Intro: G D/F# Em Em/D Asus A


         D             D/F#      Bsus   B   Em
AMA NAMIN, SUMASALANGIT KA, SAMBAHIN ANG NGALAN MO
                     C/E         A7             D
MAPASAAMIN ANG KAHARIAN MO, SUNDIN ANG LOOB MO
 D/F#    G                D/F#
DITO SA LUPA PARA NANG SA LANGIT
           G           D/F#  Em7   A7          Bm  Bm/A
BIGYAN MO PO KAMI NGAYON NG AMING KAKANIN SA ARAW-ARAW
  Em7 A7  F#/A#      Bm       Em7    A7
AT PATA-WARIN MO KAMI SA AMING MGA SALA
D/F# G                    D/F#       G   D/F#
PARA NANG PAGPAPATAWAD NAMIN SA NAGKAKASALA SA AMIN
     Em7       A7  F#/A# Bm     Bm/G#
AT HUWAG MO KAMING IPAHIN-TULOT SA TUKSO
       Em7      Em/D  Asus A    D
AT IADYA MO KAMI SA LAHAT  NG MASAMA

D/F#    A/G      A7     D    D/F# A/G   A7   D  Bm
SAPAGKAT SA 'YO ANG KAHARIAN, KAPANG-YA-RIHAN, AT KAPURIHAN
  Em     Asus    F#/A#    Bm   Bm/A  Em   Asus    D
NGAYON AT MAGPA-KAILAN-MAN,   NGAYON AT MAGPAKAILANMAN

2013 | Catholic Songbook™

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests