Ang Pagdalaw (Lyrics and Chords)

Song Title "Ang Pagdalaw" Lyrics and Chords
Batay sa Lucas 1:39-55
Music and Lyrics by Fruto Ramirez, SJ

Category: Marian


Intro: G7 C A7 Dm Fm C/G G7 C G7
     
                      C                         Dm
Binati kapagdaka ni Sabel si Maria;
                     G7         G+           C  G7
aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga,
                        C      E7    Dm Cdim
Mapalad ring totoo ang bunga mo:
               C/G      G7             C Cm
Hesus, Hari ng sangmundo, sasakop sa tao.
              Fm   G7             Cm   C7
Si Maria'y nagsabi: "Ako'y abang alipin,

                              Fm    D7                      G7
Ngunit sadyang pinili   ng Diyos na Poon natin.
                            Fm        Cm   
Tunay akong mapalad sa lahat 

    G7        C     Cdim  G7
ng mga salinlahi (salinlahi)!


             C        A7         Dm
Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak,
                        G7                                       C      G7
Dahil sa maawaing Diyos, aking Tagapagligtas,
                            C              C7                 F    Cdim
At dahil rin sa ginawang mga dakilang bagay,
                        C/G     G7                 C
Pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan.


2013 | Catholic Songbook™


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.